Privacy

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ซื้อให้ โดยเกี่ยวข้องกับบริการแต่ผู้ซื้อตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความ เสี่ยงภัยของผู้ซื้อเองทั้งสิ้นและบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อผู้ซื้อสำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควร เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ผู้ซื้อตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอกตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อ บังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัทที่จะให้ความร่วม มือกับกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ ผู้ซื้อและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้บริการของผู้ซื้อไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว)โดยไม่ต้องมี ความรับผิดต่อผู้ซื้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
บริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา
ข้อมูลของผู้ซื้อ
ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณ บรษัทจะใช้เพื่อไปในการทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ ซึ่งก็คือ 1) เพื่อที่จะปรับปรุงการบริการลูกค้า ข้อมูลจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านบริการและความช่วยเหลือของลูกค้าได้ดี 2) เพื่อส่งจดหมายข่าวสาร อีเมล์ที่คุณให้ในการสั่งซื้อ จะถูกใช้ในการส่งข้อมูลหรือการอัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งสินค้าของคุณเท่านั้น แต่ทว่าหาก คุณเลือกที่จะเข้าอยู่ในรายชื่อจดหมายของเรา คุณจะได้รับอีเมล์เกี่ยวกับข่าวของบริษัท ข้อมูลใหม่ๆ สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีก็แต่เพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเรา (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากคุณมีข้อสงสัย หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัท เมโทรโลิแทน สกิน จำกัด
เลขที่ 183 อาคาร รีเจ้นเฮาส์ ชั้น 1
ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Email : Metropolitandeal@gmail.com